Գրանցում

Գրանցումն ավարտված է: Հայտերը կդիտարկվեն կազմակերպիչների կողմից, և անհրաժեշտության դեպքում անց կանցկացվի փոքրիկ հարցազրույց: Բոլոր գրանցվածները մասնակցության կարգավիճակի  մասին կտեղեկացվեն էլ. փոստի միջոցով մինչև օգոստոսի 23-ը: